Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Genuin sekelskiftesatmosfär vid Klintehamn på Gotland

Välkommen till Warfsholm
- pensionatet vid havet!

Boknings-, betalnings-

och avbokningsvillkor

Dessa villkor gäller för bokning av boende hos Pensionat Warfsholm (PW).

Minimiålder för bokning

För att boka boende måste man vara 18 år. Vid boende i större sällskap ska minst två personer vara fyllda 18 år. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet. 

När blir min bokning bindande? 

Bokningen gäller för båda parter så snart PW bekräftat bokningen och överenskommen anmälningsavgift (eller hela summan för bokningen) betalats inom nedan angiven tid.

Anmälningsavgifter och slutbetalning

För bokningar som bokas tidigare än 28 dagar före ankomst ska en anmälningsavgift (delbetalning) om minst 10 procent av bokningens pris vara PW tillhanda på bankgiro  632-5138 inom 7 dagar  från bokningstillfället, dock senast 28 dagar före ankomst

För bokningar som bokas tidigare än 28 dagar före ankomst ska slutbetalning vara PW tillhanda på bankgiro 632-5138 senast 28 dagar före ankomst

För bokningar som bokas senare än 28 dagar före ankomst ska slutbetalning vara PW tillhanda på bankgiro 632-5138 inom 5 dagar, dock senast dagen för ankomst.

Avbokningskostnader

28 dagar eller fler före ankomst: 10 procent av bokningens pris (anmälningsavgiften).
27-12 dagar före ankomst: 25 procent av bokningens pris
11-2 dagar före ankomst: 50 procent av bokningens pris.
1-0 dagar före ankomst: 100 procent av bokningens pris.

Ändringskostnad

150 kronor per bokning och tillfälle.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften är PW tillhanda enligt reglerna ovan eller besked på bokningsbekräftelse. 

Bokningen avbokas också om inte slutlikviden är PW tillhanda enligt reglerna ovan eller besked på bokningsbekräftelse. 

Underlåtenhet att betala i tid betraktas som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Vad gäller om jag vill avboka?

Bokning kan avbokas på telefon 0498-240010 eller via e-post info@warfsholm.se. Avbokning är giltig först efter skriftlig bekräftelse från PW.

Vad har PW för skyldigheter?

Att gästen får handlingar och övriga uppgifter i god tid. 
Att köpta tjänster överensstämmer med beskrivningen. 
Att information om alla väsentliga förändringar som rör bokningen lämnas i tid. 
Att stugan/rummet får disponeras från det klockslag som angivits på bokningsbekräftelsen.
PW reserverar sig för lag- och prisändringar som ligger utanför PW:s kontroll.

Vad har gästen för skyldigheter?

Gästen har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. 

Gästen måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/rummet. Gästen ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att gästen eller någon annan i gästens sällskap varit vårdslös. Gästen får inte använda stugan/rummet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och fler personer får inte övernatta i stugan/lägenheten än vad som medges i bokningen. 

Om klagomål angående störande uppträdande inkommer har PW rätt att omgående avhysa samtliga i det störande sällskapet om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också om det vistas fler personer i stugan/rummet än vad som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är gästen skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovannämnda.

Rökning är inte tillåten i några av PW:s lokaler. 

Husdjur inte är tillåtna utom i de boenden där de är uttryckligen tillåtna. PW kan dock inte garantera att det inte har förekommit husdjur/rökning i lägenheten/rummet. 

Gästen måste avresestäda och diska i 6-bäddsstugorna före avresa, om inte annat överenskommits. Vid utebliven städning kommer en kostnad enligt prislista att debiteras.

Övrigt 

Aktuell in- och utcheckningstid anges på bekräftelsen. 

Personuppgiftslagen 

Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av PW. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att PW har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador.

Fakturaavgift 

Betalning mot faktura sker endast efter särskild överenskommelse. En avgift på 75 kronor tillämpas. 

Vad händer om vi inte kommer överens? 

Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.


Pensionat Warfsholm   Klinte Varvsholm 612   62376 Klintehamn   0498-240010   info@warfsholm.se   www.warfsholm.se

Den här sidan använder cookies. Läs mer här.                                                                                                                 © Pensionat Warfsholm AB 2017